Wednesday 11 September 2013

11.09.2013 - News about MoMo project in Mongolian newspaper

“МОМО-3” төслийг эхлүүлэхээр тохиролцжээ

ХБНГУ-ын Боловсролын яамны санхүүжилтээр Хараа голын сав газарт хэрэгжиж байгаа “Төв Азийн усны нөөцийн нэгдсэн менежмент загвар бүс нутаг Монгол” нэртэй “МОМО-1”, “МОМО-2” төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг хэлэлцэх уулзалт өнөөдөр БОНХЯ-ны хурлын танхимд боллоо. Хуралд төслийн удирдагч, тэргүүлэх ажилтнууд болон БОНХЯ, БХБЯ, Усны үндэсний хорооны төлөөлөгчид оролцов. Хурлаар 2006 оноос хойш хоёр үе шаттай хэрэгжиж байгаа төслийн үр дүнг хэлэлцээд “МОМО-3” төслийг эхлүүлэхээр тохиролцжээ. “МОМО-2” төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын цэцэрлэгийн жижиг оврын цэвэрлэх байгууламж суурилуулж одоогоор амжилттай туршиж байна. Мөн Дархан хотын 7 дугаар багийн 12 өрхөд ариун цэврийн байгууламж барьж, Дархан хотын Технологийн сургууль дээр бохир ус цэвэрлэх болон мод ургуулах туршилт хийж байгаа юм. “МОМО-3” төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд ч хүн амын усан хангамжийг сайжруулах, ариутгах татуурга суурилуулахад чиглэгдэнэ.

[http://economy.news.mn/content/155064.shtml]


Negotiations for MoMo-3 would have to start soon


Today a meeting was held in the town hall at Environmental and Green Development Ministry  which would have to discus the result of the implementation MoMo-1 and MoMo-2  of IWRM-MoMo project which is implementing in the Kharaa river basin by the finance of the Federal Ministry of Education and Research of Germany. Head and Leader workers of the project and delegation of the Environment and Green Development Ministry, Building and construction ministry and National Water committee participated in this meeting. They discussed the result of the Momo project which is implementing by the 2 phases and negotiated about the start of  MoMo-3.

In the MoMo-2-project a small waste water treatment was built and installed and also successfully investigated at Kindergarden in Orkhon soum. There were also built 12 toilets in bag-7, a wetland plant for tree, pilot plant at Technology school in the sphere of MoMo-2 project.

In the sphere of the MoMo-3 it would be direct for the improve of drinking water supply and build and  install a waste water treatment plant.